Opzet van het koor:

That’s Life is een interkerkelijk (meerstemmig) koor (sopranen, alten, tenoren, bassen) en heeft circa 40 enthousiaste leden. Het koor zingt met name in de 3 grote kerkcentra: “De Lichtboog” in Almere-Stad, “De Goede Rede” in Almere-Haven en “De Drieklank” in Almere-Buiten en luistert katholieke-, protestantse- en oecumenische kerkdiensten op. Tevens worden betreffende diensten door koorleden in overleg met de voorganger/lectrices etc. voorbereid.

Vaste thuisbasis voor de wekelijkse repetities is Kerkcentrum De Goede Rede. Tevens wordt ca. 1 x per maand tijdens een kerkdienst gezongen. Het repertoire bestaat uit Nederlands- en Engelstalige kerkmuziek, Gospels, maar ook liederen uit musicals, lichte popmuziek en diverse arrangementen die geschikt zijn gemaakt voor gebruik bij kerkdiensten. Daarnaast is het goede gewoonte geworden om 1 keer per 2 jaar een (benefiet) concert te geven in Kerkcentrum De Goede Rede, buiten de reguliere kerkdiensten om.

Achtergrond:

Het koor That’s Life is 11 november 1987 opgericht door een groep mensen die vanuit het “oude land” komend, ook in hun nieuwe omgeving zich met zang voor kerkdiensten wilden bezig houden. Zo onstond wat toen heette “het interkerkelijk Jongerenkoor That´s Life”. Inmiddels is het begrip jongerenkoor niet langer meer van toepassing en ligt de leeftijd van de leden tussen de ca. 30 en ca. 70 jaar met een gemiddelde van ca. 45 jaar.

De doelgroep waarvoor het koor zingt is gehandhaafd en bestaat primair uit bezoekers van kerkdiensten, bewoners van tehuizen alsmede overige belangstellenden indien in het openbaar wordt opgetreden.

Op 11 mei 1999 is That´s Life een officiële vereniging geworden. Per deze datum zijn een aantal commissies opgericht, waaronder de muziek-, de evenementen-, de dienstvoorbereidingcommissie en de commissie financiën. Tevens zijn wij lid van de Koninklijke Christelijke Zangers Bond te Voorschoten.

Sinds 2004 staat het koor onder muzikale leiding van dirigente Ria Heemskerk. Ria geeft naast That’s Life leiding aan andere koren en doet ook coaching en workshops. Voor meer informatie zie haar website op http://stem-band.nl/